Print

Fusiedecreten gemeenten: principiële goedkeuring voorontwerpen van decreet

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 22 december 2017
Samenvatting

Het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten bevat de bepalingen waaronder gemeenten kunnen fuseren. De afgelopen maanden hebben 8 gemeenten een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging ingediend bij de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering hecht daarom haar principiële goedkeuring aan de voorontwerpen van decreet over de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, van de gemeenten Kruishoutem en Zingem, van de gemeenten Aalter en Knesselare en van de gemeenten Puurs en Sint-Amands. Ze wijzigt hiervoor ook principieel de bijlage bij het decreet over de regels van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Over deze voorontwerpen van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.