Print

Fusie gemeenten: principiële goedkeuring BVR met regels schuldovername

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 20 januari 2017
Samenvatting

Het decreet met het kader voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten bevat ook specifieke bepalingen over de financiële bonus die de Vlaamse overheid biedt bij samenvoeging, onder de vorm van een schuldovername. Daarnaast bepaalt het decreet dat de Vlaamse Regering verdere regels voor de schuldovername kan vaststellen. Om meer duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren voor de overname van de schulden van gemeenten die wensen over te gaan tot een vrijwillige samenvoeging, keurt de Vlaamse Regering nu principieel het besluit goed met de regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.