Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

Volledig opschrift
Decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiƫle organisatie en werking van de erkende erediensten
Status
Bekrachtiging en afkondiging
Datum ministerraad
vrijdag 22 oktober 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop regelt en dat het decreet over de organisatie en werking van erkende erediensten wijzigt. Het voert een nieuw decretaal kader in voor lokale geloofsgemeenschappen op vlak van de erkenning, het toezicht en de sanctionering. Het decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 20 oktober 2021.