Print

Dode Hand 2017

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 13 oktober 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering stemt in met de koninklijk besluiten tot berekening en verdeling, voor de jaren 2014-2017, van het bijzondere krediet ten voordele van de gemeenten/gewesten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing; het zogenaamde krediet Dode Hand.