Print

Delegatiebesluit organisatie lokale verkiezingen

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 7 juli 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed met de delegatie van diverse bevoegdheden rond de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden.