Print

Decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen: bekrachtiging en afkondiging

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 23 december 2016
Samenvatting

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de regels vaststelt over de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen, aangenomen door het Vlaams Parlement op 14 december 2016.