Decreet versterking lokale democratie

Volledig opschrift
Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie
Status
Bekrachtiging en afkondiging
Datum ministerraad
vrijdag 16 juli 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat diverse decreten wijzigt rond de versterking van de lokale democratie.

Het nieuwe decreet moderniseert en versterkt de regels van de lokale democratie, onder andere door:

  • de opkomstplicht voor gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen af te schaffen
  • maatregelen in te voeren tegen het ronselen van stem-volmachten
  • de invloed van de lijststem op het aanwijzen van gemeenteraadszetels af te schaffen
  • te regelen dat de verkozene voor de gemeenteraad met de meeste stemmen van de grootste fractie van de coalitie de burgemeester wordt
  • te regelen dat na de verkiezingen, de installatie van de nieuwe gemeenteraad gebeurt op één van de eerste vijf werkdagen van december
  • een tijdelijk exclusief initiatiefrecht te regelen om een meerderheidscoalitie te vormen
  • een aantal onverenigbaarheden van mandaten te regelen
  • de vrijwillige samenvoeging van gemeenten te faciliteren.

Het wijzigingsdecreet werd op 14 juli 2021 aangenomen door het Vlaams Parlement.