Print

Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: voorontwerp op basis conceptnota en adviezen

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 15 september 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering stemde eind januari 2016 in met de conceptnota over uitzendarbeid en de daarin opgenomen krijtlijnen om de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen toe te laten een beroep te doen op uitzendarbeid.

Op basis van de conceptnota en de uitgebrachte adviezen, hecht ze nu opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.

Volgende elementen worden decretaal verankerd: de vormen van uitzendarbeid, de tijdsduur, het beslissingskader binnen de Vlaamse overheidsdiensten en in de lokale besturen, en de controle op de naleving van de bepalingen uit het decreet.

Het voorontwerp van decreet wordt nu voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van de sociale partners.