Print

Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 22 december 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering stemde eind januari vorig jaar in met de conceptnota over uitzendarbeid en de daarin opgenomen krijtlijnen om de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen toe te laten een beroep te doen op uitzendarbeid. Na onderhandelingen hecht ze nu opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. Volgende elementen worden decretaal verankerd: de vormen van uitzendarbeid, de tijdsduur, het beslissingskader binnen de Vlaamse overheidsdiensten en in de lokale besturen, en de controle op de naleving van de bepalingen uit het decreet. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.