Decreet tot wijziging Havendecreet in uitvoering van de Verordening (EU) 2017/352

Volledig opschrift
Decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst
Status
Bekrachtiging en afkondiging
Datum ministerraad
vrijdag 25 februari 2022
Omschrijving

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de decreten over het beheer van de zeehavens, over het lokaal bestuur en over de havenkapiteinsdienst wijzigt. De wijziging brengt het Havendecreet in lijn met de Europese verordening over havendiensten en gemeenschappelijke regels rond financiƫle transparantie van havens, schrapt een aantal verouderde bepalingen, en vereenvoudigt andere bepalingen of past ze aan aan de huidige praktijk en het huidige havenbeleid. Ook de relatie tussen de bepalingen van het Havendecreet en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening wordt verduidelijkt. Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 23 februari 2022.

Verwante Vlaamse regelgeving