Print

Decreet stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 12 mei 2017
Samenvatting

Eind december 2016 kondigde de Vlaamse Regering het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen af. Het decreet bundelt de subsidiestromen ter zake in één regelgevend kader. Nu keurt de Vlaamse Regering, na adviezen van de SARC, de SERV, de Vlaamse Woonraad, de SARO, de MiNa-raad, de SALV en de Raad van State definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet goed.