Decreet lokale democratie

Volledig opschrift
Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 12 februari 2021
Omschrijving

Dit decreet wijzigt diverse decreten met het oog op de versterking van de lokale democratie. Het nieuwe decreet moderniseert en versterkt de regels van de lokale democratie, door onder andere de opkomstplicht voor gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen af te schaffen; maatregelen in te voeren tegen het ronselen van stem-volmachten; de invloed van de lijststem op het aanwijzen van gemeenteraadszetels af te schaffen; te regelen dat de verkozene voor de gemeenteraad met de meeste stemmen van de grootste fractie van de coalitie de burgemeester wordt; een aantal onverenigbaarheden te regelen en de vrijwillige samenvoeging van gemeenten te faciliteren.