Print

Decreet Lokaal Bestuur: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet

Datum ministerraad
vrijdag 24 februari 2017
Omschrijving

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het Lokaal Bestuur. Het decreet beoogt een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan. Het wil de bestaande regels ook vereenvoudigen en beperken om de leesbaarheid en de logische samenhang te verhogen. Bovendien worden de drempels weggenomen die een maximale digitalisering van interne en externe processen in de weg staan. Het bevat ook een aantal maatregelen om het aantal bestuursmandaten in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de filialen ervan te beperken, evenals de daarvoor toegekende presentiegelden. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners. Het advies van de SERV wordt ook ingewonnen.