Decreet Lokaal Bestuur: bekrachtiging en afkondiging

Datum ministerraad
vrijdag 22 december 2017
Omschrijving

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over het lokaal bestuur. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 21 december 2017. 

Verwante Vlaamse regelgeving