Decreet bevoegdheid ondertekening authentieke akten onroerende verrichtingen

Volledig opschrift
Decreet van 16 juli 2021 tot aanpassing van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft
Status
Bekrachtiging en afkondiging
Datum ministerraad
vrijdag 16 juli 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet tot aanpassing van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 14 juli 2021 aangenomen door het Vlaams Parlement.

Verwante Vlaamse regelgeving