COVID-19: subsidie versterking lokaal contactonderzoek en vastleggen juridische contouren

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 13 november 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering legt de juridische contouren vast van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek in het kader van de coronacrisis. Ze kent meteen ook een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van de bijkomende inzet in preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.