COVID-19: subsidie collectief transport naar een vaccinatiecentrum

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2021 tot toekenning van een subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
woensdag 10 februari 2021
Omschrijving

Op 15 februari zullen in Vlaanderen 95 vaccinatiecentra de deuren openen in het licht van de bestrijding van de Coronapandemie. Bij besluit van 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering een subsidie toegekend om een correcte vergoeding te regelen voor de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-vaccinaties. Eén van de elementen in de berekening van de forfaitaire vergoeding die wordt uitbetaald, waren de kosten verbonden aan het organiseren van vervoer voor minder mobiele personen. Aanvullend aan dit systeem kent de Vlaamse Regering nu ook een forfait toe om het openbaar vervoer te versterken. De subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum wordt toegekend aan het lokale bestuur dat de penhoudende gemeente is voor het vaccinatiecentrum a rato van het aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum bedient.