COVID-19: opvang schoolkinderen vanaf 15 mei 2020

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 15 mei 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering kent een eenmalige projectsubsidie toe aan de lokale schoolbesturen voor de financiƫle ondersteuning van de initiatieven die vanaf 15 mei 2020 tijdens de schooluren opvang organiseren voor schoolkinderen, in het kader van de gefaseerde afbouw van de coronamaatregelen. Het gaat om 20 euro per effectief opgevangen kind per volledige dag en 10 euro per kind per halve dag voor de inzet van personeel; en 10 euro per effectief opgevangen kind per dag voor de inzet en veiligheidsonderhoud van de infrastructuur.