Conceptnota: aanpak geboorteverlof lokale besturen

Volledig opschrift
Conceptnota BIS houdende voorstel van aanpak geboorteverlof lokale besturen
Status
Mededeling
Datum ministerraad
vrijdag 18 december 2020
Omschrijving

Deze conceptnota bevat een plan van aanpak voor de wijziging van het geboorteverlof van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen overeenkomstig de gewijzigde Arbeidsovereenkomstenwet voor de contractanten.