Print

Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 15 juli 2016
Samenvatting

Om voor het personeel van de lokale en provinciale besturen het voorgenomen recht op onbetaald verlof te realiseren, wijzigt de Vlaamse Regering principieel twee personeelsbesluiten voor het gemeentepersoneel, het provinciepersoneel en het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De wijziging voert voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen een recht op onbetaald verlof in als alternatief voor het wegvallen van de ‘gewone’ loopbaanonderbreking. Het biedt personeel de mogelijkheid om minder te gaan werken in het kader van werkbaar werk en eindeloopbaan. De besturen kunnen dit recht uitbreiden en krijgen de mogelijkheid om bijkomend onbetaald verlof als gunst te regelen. De huidige verlofstelsels 'verlof voor deeltijdse prestaties', 'verlof voor opdracht' en 'onbetaalde verlof' worden door dit besluit vervangen door 'onbetaald verlof als recht' en 'onbetaald verlof als gunstmaatregel'. Over dit besluit wordt nu onderhandeld met de sociale partners, daarna wordt het voor advies ingediend bij de Raad van State.