Print

Coördinatieopdracht provinciegouverneurs: jaarverslagen 2016

Soort
Mededeling aan de Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 2 juni 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering verzoekt de gouverneurs, om onder leiding van de voorzitter van het college van gouverneurs, elk jaar een beknopt overzichtsrapport van hun coördinatiewerkzaamheden op te maken dat door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Regering wordt meegedeeld. Dat rapport kan aanbevelingen bevatten inzake aanpassing van regelgeving en werkprocessen. In uitvoering hiervan werden de jaarverslagen 2016 op 2 juni 2017 aan de Vlaamse Regering voorgelegd.