Print

Budgetinstructies lokale besturen 2018

Soort
Mededeling aan de Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 6 oktober 2017
Samenvatting

Omzendbrief BB 2017/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 (mededeling op de Vlaamse Regering van 14 juli 2017) werd ingetrokken en vervangen door de omzendbrief BB 2017/5 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018.