Print

Bestuurlijk toezicht: digitale communicatie

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 2 juni 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid. Door dit besluit wordt de definitie van 'lokale overheid' uitgebreid met 'de hulpverleningszones'. Door deze wijziging worden de voorschriften rond de digitale communicatie nu ook van toepassing op de hulpverleningszones. Zo wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de hulpverleningszones om hun besluitenlijsten ook op digitale wijze te kunnen opsturen, net zoals dit het geval is voor de andere besturen. Door hieraan tegemoet te komen, wil de Vlaamse overheid op die manier op korte termijn ook in een klantvriendelijke en digitale manier van werken voorzien voor deze hulpverleningszones. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.