Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 8 juli 2022
Omschrijving

In het kader van de opschaling van het Vlaams vaccinatieprogramma naar fase 2, moet ook de bijbehorende financiering voor de vaccinatiecentra worden geregeld. De Vlaamse Regering wijzigt daarom haar besluit tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum. Voor de vergoeding van de kosten van fase 2 wil de Vlaamse Regering een subsidie toekennen die per inwoner per maand 1,50 euro bedraagt. Voor fase 0 blijft het bedrag ongewijzigd op 0,19 euro, en ook voor fase 1 blijft het financieringsbedrag behouden op 0,75 euro.