Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 19 november 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering verlengt de subsidie voor de  infrastructuur en uitbating van een Vlaams vaccinatiecentrum tot en met 30 april 2022. Dit is nodig door de beslissing om de volledige Vlaamse bevolking vanaf de leeftijd van 12 jaar de kans te geven op een booster-vaccinatie. Het besluit verlengt daarom de vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de uitbating van de infrastructuur voor de Covid-vaccinatie en de vergoeding voor het collectief transport naar operationele vaccinatiecentra.