Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 1 oktober 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering kent voor de periode van 16 oktober tot en met 31 december 2021 aan de lokale besturen een subsidie toe voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum. Het totale budget hiervoor bedraagt 22,22 miljoen euro voor 2,5 maanden. Het gaat om een verlenging van de vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de uitbating van de vaccinatiecentra, en de vergoeding voor het collectief transport naar operationele vaccinatiecentra. De verlenging is nodig door de beslissing om een extra vaccin toe te dienen aan alle 65-plussers, en de mogelijke noodzaak tot een bredere algemene toediening van een derde boostervaccin.