Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie contact- en bronopsporing

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 7 mei 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering heeft op 13 november 2020 de juridische contouren vastgelegd van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek in het kader van de coronacrisis. Ze kent ook een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van de bijkomende inzet in preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.

De subsidie heeft betrekking op de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021. ​Lokale besturen kunnen individueel een engagement nemen of kunnen zich ook verenigen.

De Vlaamse Regering heeft op 7 mei 2021 beslist om de subsidieperiode te verlengen tot en met 31 augustus 2021.