Besluit Vlaamse Regering subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 4 juni 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de besturen die het Lokale Energie- en Klimaatpact ondertekenen. Daarmee ondersteunt Vlaanderen de lokale klimaatacties.