Besluit Vlaamse Regering subsidie project Labo Regiovorming aan de VVSG

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 tot toekenning van een subsidie aan de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor het project Labo Regiovorming
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 4 december 2020
Omschrijving

Het Vlaams Regeerakkoord en de beleidsnota Binnenlands Bestuur 2019-2024 stellen dat de Vlaamse Regering inzet op regiovorming. Deze regiovorming moet van onderuit opgebouwd en gedragen worden door de lokale besturen. In dit kader kent de Vlaamse Regering nu een projectsubsidie van 897.000 euro toe aan de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de realisatie van een Labo Regiovorming. De subsidie wordt specifiek toegekend voor de uitbetaling van de personeels- en werkingskosten die betrekking hebben op het project zoals omschreven in de projectaanvraag.