Besluit Vlaamse Regering subsidie aan lokale besturen opvang Oekraïne, wijziging diverse besluiten en intrekking BVR 14/3/2022

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 8 april 2022
Omschrijving

​De Vlaamse Regering keurt een besluit goed dat de modaliteiten bepaalt waaronder lokale besturen een subsidie kunnen verkrijgen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Het financieel kader gaat uit van drie categorieën van aanbod met telkens een andere financiële regeling. Categorie 1 vormt de basiscategorie en omvat alle woningen en gebouwen die niet behoren tot categorie 2 en de nieuwe nooddorpen uit categorie 3. Categorie 2 betreft het specifiek aanbod, namelijk slaapplekken gegenereerd in hotels, vakantieverblijven, hostels/jeugdverblijfcentra en assistentiewoningen/serviceflats, en dient als aanvullend aanbod om te kunnen anticiperen op een plots hogere instroom. Categorie 3 betreft de financiële regeling voor de piloot-nooddorpen in Antwerpen en Mechelen.