Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester

Volledig opschrift
Wijzigingsbesluit statuut lokale mandataris: sjerp burgemeester
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 25 september 2020
Omschrijving

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over het statuut van de lokale mandataris zodat het mogelijk wordt dat de (districts)burgemeester dezelfde sjerp als een (districts)schepen kan dragen. De keuze tussen de klassieke tri-colore sjerp en de bi-colore sjerp behoort tot de lokale autonomie van de (districts)burgemeester.