Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 60 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 17 juli 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over het statuut van de lokale mandataris zodat het mogelijk wordt dat de (districts)burgemeester dezelfde sjerp als van een (districts)schepen kan dragen. De keuze tussen de klassieke tri-colore sjerp en de bi-colore sjerp behoort tot de lokale autonomie van de (districts)burgemeester. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.