Besluit Vlaamse Regering digitaal of hybride vergaderen lokale besturen

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 12 februari 2021
Omschrijving

Fysiek vergaderen was altijd het uitgangspunt voor de organen van lokale besturen. De federale coronamaatregelen brachten daar verandering in. Gemeentebesturen zagen zich genoodzaakt om de vergaderingen van hun organen op een alternatieve wijze te organiseren. Veel lokale besturen kozen voor één of andere digitale manier van vergaderen en maakten deze werkwijze mogelijk via een burgemeestersbesluit. Het digitaal en hybride vergaderen wordt nu formeel verankerd in het decreet lokaal bestuur om de lokale besturen rechtszekerheid te bieden en los van uitzonderingssituaties digitaal (of hybride) vergaderen mogelijk te maken. De Vlaamse Regering stelt daarom nu de voorwaarden vast die de organen van lokale besturen moeten respecteren als ze beslissen om op grond van het decreet over het lokaal bestuur op digitale of hybride wijze te vergaderen.