Besluit Vlaamse Regering compensatie noodopvang schoolkinderen verlengd t.e.m. 30 juni 2021

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 26 maart 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering verlengt met dit besluit de subsidieperiode van haar besluit van 20 november 2020 over de toekenning van een projectsubsidie aan lokale besturen ter compensatie van de kosten voor de organisatie van noodopvang van schoolkinderen