Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten - wijziging

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 30 oktober 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering wijzigt het besluit tot afwijking van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Het sterk toenemend aantal overlijdens door de tweede golf van de coronacrisis maakt een nieuwe afwijking noodzakelijk. Het stijgend aantal overlijdens kan ertoe leiden dat de overledenen niet individueel met een lijkwagen kunnen vervoerd worden, en dus moet het mogelijk gemaakt worden dat meerdere overledenen tegelijk kunnen vervoerd worden. Bovendien vraagt de coronacrisis de maximale en prioritaire inzet van geneesheren, dus moet het mogelijk zijn af te wijken van het verplichte advies van een tweede geneesheer bij crematie. Het besluit maakt beide afwijkingen mogelijk tot en met 30 april 2021.