Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 27 maart 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering keurde op 27 maart 2020 een wijziging aan het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging goed.

De wijziging houdt in dat gedurende de duurtijd van de vastgestelde noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid:

  • een lijkwagen – met inachtname van de nodige waardigheid – meerdere stoffelijke overschotten kan vervoeren.
  • bij crematie het verplichte tweede advies van de geneesheer wegvalt:
    • als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis.
    • als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis en de behandelende  geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan Covid19.