Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten tot 30/4/2022

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging tot en met 30 april 2022
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 26 november 2021
Omschrijving

We worden geconfronteerd met een vierde golf van de pandemie, veroorzaakt door COVID-19. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens stijgt. De situatie is ernstig. Het tegenhouden van de verdere verspreiding van het coronavirus en de genezing van de patiënten die geïnfecteerd zijn met COVID-19 vereisen de maximale en prioritaire inzet van de geneesheren. Bovendien worden de geneesheren ingezet voor de nieuwe vaccinatiecampagne. Op de inzet van de geneesheren zal ook een extra beroep gedaan worden om de niet-COVID-19-patiënten op te vangen die worden verwacht na de huidige coronagolf, en waarvan de zorg nu is uitgesteld. Om deze maximale inzet te garanderen, maakt de Vlaamse Regering het mogelijk om tot en met 30 april 2022 het verplichte tweede advies van de geneesheer in geval van crematie in bepaalde gevallen weg te laten. Het gaat om een afwijking van artikel 19 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.