Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2021 tot afwijking van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 25 juni 2021