Besluit subsidie consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen
Status
Bekrachtiging en afkondiging
Datum ministerraad
vrijdag 10 juli 2020
Omschrijving

De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare gezinnen. Inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid, zorgt voor een toename van het aantal gezinnen die bij de OCMW’s aankloppen. Om te vermijden dat die gezinnen in structurele armoede terechtkomen, kent de Vlaamse Regering een éénmalige subsidie van 15 miljoen euro toe aan de lokale besturen (gemeenten of OCMW’s) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Die subsidie dient ter financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem of Paspartoe-systeem (VGC), waarmee aan kwetsbare doelgroepen, die verkeren in armoede of dreigen daarin terecht te komen ten gevolge van de coronacrisis, een extra consumptiebudget wordt aangeboden.

Zo versterkt de Vlaamse Regering enerzijds de koopkracht van kwetsbare huishoudens en versterkt zij anderzijds ook de lokale economie, die evenzeer door de coronacrisis is getroffen.