Print

Beleids- en beheerscyclus lokale besturen: verbetervoorstellen voor bijsturing

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 26 januari 2018
Samenvatting

inds 2014 passen de Vlaamse lokale besturen de regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. BBC is een systeem van planning (budgettering), registratie (boekhouding) en rapportering (jaarrekening) van zowel de financiële als de niet-financiële basisgegevens van het lokaal bestuur. De regeling is vervat in het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheercyclus. Na een evaluatie na een jaar werken met BBC, zijn een aantal verbetervoorstellen gedaan voor een bijsturing. Het gaat vooral om een vereenvoudiging van de bestaande regels. Voor de logische samenhang en de leesbaarheid is hiervoor een volledig nieuw besluit gemaakt. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het nieuwe besluit over de beleids- en beheerscyclus goed. De provincies en de autonome provinciebedrijven zijn op dit moment niet opgenomen in het toepassingsgebied van dit besluit. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.