Print

Beleids- en beheerscyclus lokale besturen

Datum ministerraad
vrijdag 30 maart 2018
Omschrijving

Sinds 2014 passen de Vlaamse lokale besturen de regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. BBC is een systeem van planning (budgettering), registratie (boekhouding) en rapportering (jaarrekening) van zowel de financiële als de niet-financiële basisgegevens van het lokaal bestuur. De regeling is vervat in het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus. Na een evaluatie na een jaar werken met BBC, zijn een aantal verbetervoorstellen gedaan voor een bijsturing. Het gaat vooral om een vereenvoudiging van de bestaande regels. Voor de logische samenhang en de leesbaarheid is hiervoor een volledig nieuw besluit gemaakt. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief het nieuwe besluit over de beleids- en beheerscyclus goed.