Print

Bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 18 november 2016
Samenvatting

Bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, aangenomen door het Vlaams Parlement op 9 november 2016.