Print

Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de provincie - Principiƫle goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State

Datum ministerraad
vrijdag 13 juli 2018
Omschrijving

De Vlaamse Regering keurt principieel een uitvoeringsbesluit bij het Provinciedecreet goed over de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van de provincie. Het verplicht de provincie om de lijst met besluiten en de integrale tekst van een bepaald aantal (belangrijke) besluiten bekend te maken op de provinciale webtoepassing, wat bijdraagt tot een beleid van actieve openbaarheid. Over dit uitvoeringsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.