Print

Algemene principes voor de stroomlijning van (inter)gemeentelijke participaties: visienota

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 5 mei 2017
Samenvatting

De Vlaamse Regering stemt in met de principes uit de visienota 'Algemene principes voor de stroomlijning van (inter)gemeentelijke participaties'. Ze beslist tegelijk om de voorstellen uit de visienota die betrekking hebben op het decreet Lokaal Bestuur in te voegen in dat decreet bij de tweede principiƫle goedkeuring ervan. De visienota omschrijft de beleidsvisie van de Vlaamse Regering, bevat een aantal generieke en richtinggevende principes en geeft aan hoe deze principes een vertaling krijgen in de organieke regelgeving van de lokale besturen en hun intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Meer informatie