Print

Afslanking provincies: overdracht personeelsleden

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 22 december 2017
Samenvatting

In het kader van de afslanking van de provincies hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan vijf besluiten tot overdracht van personeelsleden van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Ze keurt ook besluiten goed die respectievelijk de eigendomsoverdracht van gebouwen en de overdracht van provinciale kunstcollecties regelen.