Print

Actualisering actieplan preventie radicalisering en polarisering

Soort
Mededeling aan de Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 2 juni 2017
Samenvatting

Omdat radicaliseringsprocessen kunnen leiden tot extremisme of terrorisme, is het een uitdrukkelijke beleidsintentie om in Vlaanderen een gecoƶrdineerd preventief beleid te voeren. Dit mondde uit in het Vlaamse actieplan van 3 april 2015 ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering.

Op vrijdag 2 juni 2017 volgde een actualisatie. Het geactualiseerde actieplan bouwt verder op de realisaties van het vorige actieplan. De inzet wordt bijgesteld op basis van een gewijzigde beleidscontext, nieuwe inzichten over de aanpak en een gewijzigd dreigingsbeeld.