Print

BBC-data: maak uw eigen rapport

De Vlaamse lokale besturen die BBC toepassen moeten hun beleidsrapporten (meerjarenplannen, budgetten en jaarrekeningen) digitaal bezorgen aan de Vlaamse overheid. Op deze pagina staan vier instrumenten ter beschikking die u toelaten om zelf deze enorme hoeveelheid gegevens te bevragen, de specifieke informatie te vinden die u zoekt en zelf rapporten te maken. Het betreft:

  • de financiële profielen
  • de finaniële analysetool
  • de beleidsanalysetool
  • de open datatool

Financiële profielen

De tool hieronder (die je kan openen door te klikken op het icoon) geeft een snel overzicht van de financiële toestand van een gekozen lokaal bestuur en laat toe om vlot te vergelijken.

Toepassing financiële profielen

Financiële analysetool

De tool hieronder (die je kan openen door te klikken op het icoon) bevat alle financiële gegevens van de lokale besturen, om zelf analyses mee te maken.

Opgelet!

Analysetool financiële gegevens lokale besturen 
                                                          Alle data volgens 
                                                               BBC 2020                     

Handleiding analysetool

Beleidsanalysetool

De tool hieronder (die je kan openen door te klikken op het icoon) bevat alle beleidsgegevens van de lokale besturen, om zelf analyses mee te maken.

Tool beleidsgegevens lokale besturenDit is een Beta-versie Alle feedback is welkom

Handleiding analysetool

Open datatool

De tool hieronder (die je kan openen door te klikken op het icoon) bevat de BBC-data als open data, voor gebruik in eigen applicaties.

Tool BBC-data als open data

Handleiding tool BBC-data als open data

Om de schema's van de beleidsrapporten samen te stellen op basis van de digitale rapportering bieden we een aparte tool aan.

De data die je via deze website kan downloaden, vallen onder de modellicentie voor gratis hergebruik.

Lees meer over het uitvoeringsbesluit en de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.