Print

Aan de slag met het digitaal loket Mijn Binnenland

Toegang tot MIJN BINNENLAND

De toegang tot het Digitaal Loket Mijn Binnenland wordt beheerd in een toepassing van de Vlaamse overheid die er speciaal op voorzien is om de besturen zelf hun eigen gebruikersbeheer te laten doen voor verschillende digitale toepassingen (van de Vlaamse overheid, maar mogelijk ook van andere organisaties). Deze toepassing “Gebruikersbeheer” streeft er naar om voor zoveel mogelijk digitale toepassingen het gebruikersbeheer te bundelen op 1 plaats.

Ieder bestuur dat gekend is het gebruikersbeheer heeft een lokale beheerder. Deze persoon kan inloggen in het gebruikersbeheer [VHP1] en de gebruikersrechten voor MIJN BINNENLAND toekennen aan zichzelf of aan collega’s.

Voor bestuurlijk toezicht: kies gebruikersrecht “ABB Digitaal Loket Gebruiker Bestuurlijk Toezicht” en wijs de rol “ADMIN ALLES” toe.

Voor de digitale rapportering i.k.v. de beleids- en beheerscyclus: kies gebruikersrecht “ABB Digitaal Loket Gebruiker BBC DR” en wijs de rol “ADMIN Financiën” toe.

  • Indien u niet weet wie de lokale beheerder is voor uw organisatie contacteert u best de infolijn op het nummer 1700. U kunt ook een mail sturen.
  • Indien uw bestuur nog niet gekend is in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid, vult u volgend formulier in. U wordt verwittigd van zodra uw bestuur werd aangemaakt. Nadien kunt u aan de slag met het toekennen van de juiste gebruikersrechten.
  • Hier vindt u handleidingen en handige instructiefilmpjes m.b.t. de werking van het gebruikersbeheer en het toekennen van gebruikersrechten.

Inloggen in MIJN BINNENLAND

Stel uw internetbrowser goed in.

Het Digitaal Loket Mijn Binnenland is een web-toepassing. Dit betekent dat er in principe geen specifieke software voor hoeft geïnstalleerd te zijn op uw pc of laptop. Een internetverbinding en een internet browser volstaan.

Het Digitaal Loket werkt normaal met alle standaardbrowsers: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Safari. Het kan echter dat bepaalde functionaliteiten niet (volledig) werken zoals het hoort. Mogelijks moet u bepaalde instellingen bijsturen. Mocht u dit opmerken, kunt u ons dit altijd laten weten via mijnbinnenland@vlaanderen.be.

eID gebruiken

Inloggen in het Digitaal Loket doet u met uw eID (de Belgische elektronische identiteitskaart).

Alle informatie over het gebruik van het eID in web-toepassingen vindt u op de website van eid belgium.

  • U moet over een eID-kaartlezer beschikken.
  • U moet bij het inloggen in het Digitaal Loket steeds uw pincode ingeven.
  • Opdat uw eID zou kunnen worden uitgelezen, dient Java-software op uw pc geïnstalleerd te zijn. Mocht uw pc hier nog niet van voorzien zijn, kunt u java gratis installeren.

Aanleveringen versturen in MIJN BINNENLAND

Digitale Rapportering

Een aanlevering i.k.v. de digitale rapportering zijn één .xml-bestand en één .xbrl-bestand per beleidsrapport .

Per beleidsrapport moet u dus een nieuwe aanlevering maken. Elke aanlevering bestaat enkel uit de 2 voornoemde bestanden.

Bestuurlijk Toezicht – enkele handige tips:

  • Een dossier aangaande een besluitenlijst zal normaliter slechts één bijlage bevatten.
  • Maak één dossier per inzendingsplichtig besluit en zet alle bijlagen van het besluit samen in datzelfde dossier.
  • Stuur beleidsrapporten m.b.t. de beleids- en beheerscyclus ook ineens mee met het raadsbesluit in kwestie.
  • Stuur enkel door wat inzendingsplichtig is op basis van de huidige organieke decreten.

Verder

Handleidingen

Alle uitgebreide info over de werking van MIJN BINNENLAND vindt u in volgende handleidingen: