Feedbackrapport

Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van een beleidsrapport moet elk bestuur daar ook digitaal over rapporteren. Daarnaast rapporteert men per kwartaal digitaal ook over de verrichte transacties. Die digitale rapporteringen zijn opgemaakt in een elektronisch formaat dat speciaal ontwikkeld is voor de digitale uitwisseling van financiële gegevens. De inhoud ervan is dan ook geen leesbare tekst. 

Daarom ontvangt elk bestuur bij de verwerking van een digitale rapportering  (over boekjaar 2020 en verder) voortaan een automatisch feedbackrapport. Dit is onder de vorm van een e-mail met Excel-bijlage, die naar één of meer (liefst generieke) e-mailadressen wordt verzonden. Het Excel-bestand bevat een handige samenvatting van wat in de digitale rapportering werd doorgegeven, zowel op gebied van financiële informatie als van beleidsmatige informatie (doelstellingen, actieplannen, acties, rapporteringscodes). 

Het inhoudsoverzicht laat dus niet alleen toe om de financiële informatie in de digitale rapportering te verifiëren, maar ook om de inhoudelijke informatie te controleren. Dit laatste is o.a. van belang als uw bestuur externerapporteringscodes gebruikt voor bijvoorbeeld de verantwoording van subsidies.

Inschrijven op deze service kan door een e-mail te sturen naar bbcdr@vlaanderen.be met vermelding van het bestuur en de (liefst generieke) e-mailadressen waarnaar het automatische feedbackrapport mag verzonden worden. Meer informatie vragen, zich uitschrijven, het wijzigen of toevoegen van e-mailadressen kan op dezelfde manier.

Onze online applicatie waarmee iedereen zelf de wettelijke schema’s van de beleidsrapporten opnieuw kan samenstellen op basis van de aangeleverde digitale rapportering blijft uiteraard beschikbaar.