Print

Digitale rapportering

De besturen die de BBC toepassen moeten daar ook digitaal over rapporteren. De concrete inhoud van deze verplichting werd vastgelegd bij ministerieel besluit van 9 juli 2013. Concreet betekent dit dat de BBC-piloten ook al digitaal moeten rapporteren over de financiële boekjaren 2011, 2012 en 2013.

Via de links hierboven kan u navigeren naar de technische voorwaarden waaraan die digitale aanleveringen moeten voldoen en naar de verschillende mogelijkheden om die bestanden over te maken aan ABB. Tot slot kan u ook achtergrondinformatie bij deze digitale rapportering raadplegen.